Бъдещите работни места в рекламата ще бъдат доминирани от медиите – усъвършенствайте своята медийна автобиография!

Работните места в рекламната индустрия намаляха по време на рецесията от 2008-2010 г., но сега изглежда, че отново се увеличават. Поглеждайки към рекламните работни места на