Tribune Media Company публикува резултатите за четвъртото тримесечие и цялата 2017 г.

“За Tribune Media 2017 г. беше трансформираща година, в която се фокусирахме агресивно върху оптимизирането на структурата на разходите, продажбата на неосновни активи, връщането на капитал на нашите акционери и, най-важното, завършването на обявеното по-рано сливане със Sinclair”, каза Питър Кърн, главен изпълнителен директор на компанията. “През годината продадохме недвижими имоти и други неосновни компании и активи за над 1 милиард долара приходи преди данъчно облагане, като върнахме около 590 милиона долара на акционерите. Макар че рекламата през годината намаля поради политическия цикъл извън годината и по-лошия общ рекламен пазар, основните приходи от реклама и ретранслация нараснаха през четвъртото тримесечие. Удовлетворени сме, че въпреки увеличението на таксите за мрежови филиали, консолидираните парични разходи за цялата година бяха по-ниски от тези през 2016 г., което демонстрира нашия ангажимент за ограничаване на разходите в цялата организация.”

Керн каза още: “В перспектива за 2018 г. виждаме възможности за растеж в основния бизнес, като промяната в програмната ни стратегия в WGN America се очаква да превърне този бизнес в значителен източник на EBITDA, а силно оспорваните междинни избори се очаква да доведат до съживяване на приходите от политическа реклама в различните ни платформи. Освен това очакваме значителни данъчни спестявания от неотдавнашните промени в данъчния кодекс както по отношение на основните ни бизнес операции, така и евентуални ползи от продължаващите продажби на активи в резултат на неотдавнашните промени в данъчния кодекс.”

РЕЗУЛТАТИ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

През четвъртото тримесечие на тази година консолидираният оперативен доход е 2017 г. Приходите са 489,0 млн. долара, което е по-малко от През четвъртото тримесечие на 2016 г. Дружеството е реализирало 529,6 млн. долара. USD, което представлява намаление с 40,6 млн. долара, или с 8%. По-ниските приходи от политическа реклама доведоха до спада, който донякъде беше компенсиран от увеличението на приходите от основна реклама и ретранслация.

Консолидираните оперативни приходи за цялата 2017 г. възлизат на 1 849,0 млн. долара, което е по-малко от За цялата 2016 г. са похарчени 1 947,9 млн. долара, което представлява спад от 99,0 млн. долара.

През четвъртото тримесечие на тази година консолидираните оперативни приходи са 2017 г. Печалбата е 129,1 млн. долара, в сравнение със 113,2 млн. долара през 2016 г., което бележи увеличение с 15,9 млн. долара. По-голямата част от увеличението се дължи на по-високите печалби от продажби на недвижими имоти и по-ниските оперативни разходи, които са леко компенсирани от спада на оперативните приходи.

За цялата 2017 г. консолидираната оперативна печалба възлиза на 108,5 млн. долара в сравнение с 433,6 млн. долара през 2016 г., което представлява намаление с 325,1 млн. долара, дължащо се на по-ниските печалби от продажби на недвижими имоти през 2017 г. в сравнение с 2016 г., по-ниската оперативна печалба от телевизионна и развлекателна дейност поради по-ниските приходи от реклама и по-високите разходи за програмиране, както и по-високите разходи за реализация и управление. През 2017 г. Дружеството е спечелило 28,5 млн. щатски долара от продажбата на недвижими имоти в сравнение с 213,1 млн. щатски долара през 2016 г. През 2017 г. разходите за програмиране включват разходи за обезценка в размер на 80 млн. щатски долара за синдикираните предавания Elementary и Person of Interest на WGN America, в сравнение с разходи за обезценка в размер на 37 млн. щатски долара през 2016 г. за синдикираната програма Elementary на WGN America.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. нетната печалба на Tribune Media Company възлиза на 328,8 млн. долара в сравнение с 19,0 млн. долара през 2016 г. За цялата 2017 г. нетната печалба на Tribune Media Company възлиза на 194,1 млн. долара, в сравнение с 14,2 млн. долара през 2016 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Related Posts
Category
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit eiusmod tempor ncididunt ut labore et dolore magna